Inschrijvingen afgesloten

Winteractiviteit 2020


Beste Zwervers en Zwerfsters,

 

Voor onze winteractiviteit blijven we ditmaal in onze eigen vertrouwde streek, namelijk Moortsele.

 

Afspraak op zondag 16 Februari in Café Plankierke te Moortsele om 8u45

 

Om 9u00 beginnen we in Café Plankierke met een glas cava als aperitief, gevolgd door een ontbijt.

 

Café Plankierke een dorpscafeetje helemaal uit het niets opgebouwd, helemaal zoals wij wensen mensen te ontvangen, met veel sfeer en gezelligheid, een drankje en een hapje, een koffie en gebakje. Een vleugje vintage, wat authenticiteit, een tikkeltje industrieel, dit alles gecombineerd met eigen creaties.

 

Na het ontbijt nemen onze gidsen Lucrèce en Betty ons mee voor een wandeling van ± 5 km door en langs het overstromingsgebied in Moortsele.

Het bos- en natuurgebied in Moortsele (Oosterzele) in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen ligt in het beschermde valleigebied van de Molenbeek en de Kerkesbeek en is 33 hectare groot.

 

De ene helft van het natuurgebied bestaat uit grasland. Het noordelijke laagst gelegen gedeelte is een natte ruigte met moerasspirea en zegge. In het middelste gedeelte bloeien graslanden met vossenstaart en zilverschoon. In het zuidelijke en drogere gedeelte kan glanshaver voorkomen. De andere helft van het natuurgebied bestaat uit bossen met voorjaarsflora (bosanemoon, sneeuwklokje).

 

In de regelmatig overstroomde delen groeit wilg en els, op drogere delen es, zomereik, haagbeuk en esdoorn. Door gepast natuurbeheer wordt het Europees beschermde habitattype essen-olmenbos hersteld. In het gebied leeft onder andere eend, en steltloper.

 

Het overstromingsgebied Moortsele maakt deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk en is (onder de naam 'Drooghout met Kerkesbeek-Molenbeekvallei') Europees beschermd als onderdeel van Natura 2000-habitatrichtlijngebied 'Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek'. In het natuurgebied is een wandelpad aangelegd.

 

Na de wandeling is er mogelijkheid om nog te aperitieven in Café Plankierke.

 

Voor het bestuur

 

 

Aandachtspunten ! ! ! ! !

 

(Opgelet er kunnen maximaal 30 personen aan het ontbijt deelnemen).

 

De eerste 30 personen die het inschrijvingsformulier in vullen, verzenden en het bedrag van 21 euro per persoon storten op rekening BE27 0682 0635 2773 met vermelding van "Uw Naam + "Winteractiviteit 2020" komen in aanmerking voor het ontbijt).

 

Inschrijven kan tot en met 26 januari 2020 of zolang er nog plaatsen vrij zijn.

 

Reservaties worden genoteerd in volgorde van het verzonden inschrijvingsformulier.

 

Gelieve gepast schoeisel aan te trekken daar er tijdens de wandeling soms drassige stukken kunnen tussen zitten.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Webmaster: Braekman Patrick

Laatste update: 07/05/2021 - 22u20

*****

Kalenders alle geledingen alsook clubreglement 2021