Beste zwervers,

 

Alweer dienen we als bestuur ons tot jullie te richten met minder leuk nieuws dat onze moeizaam herwonnen vrijheden opnieuw beknot.

 

Tijdens de veiligheidsraad van 27/07 werden verscherpte coronamaatregelen uitgevaardigd die vanaf 29/07 van kracht zijn.

 

Omdat het niet mogelijk is onze daguitstappen van 2 augustus volledig corona-proof te laten doorgaan, hebben we beslist deze algemeen te annuleren.

Op zondag 2 augustus blijft er voor elke geleding een rit voorzien met vertrek aan het lokaal op de huidige van kracht zijnde starturen.

 

Volgens Art. 8 §2 van het MB dd. 28/07/2020 – editie 3 blijft “fietsen georganiseerd door een vereniging” toegelaten: “Een maximum van 50 personen mag de volgende activiteiten bijwonen:

 

1° de activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter;”, deze verantwoordelijkheid wordt bij ons waargenomen door de “wegkapitein” (niet te verwarren met de baankapitein die het parcours van de rit begeleidt).

 

Uit de communicatie van Cycling Vlaanderen van heden 29/07 volgt de bevestiging hiervan:

 

De trainingen en recreatieve ritten:

Een groep van 50 is toegestaan in georganiseerd verband door een club in aanwezigheid van een trainer of begeleider.

 

Deze zondagrit kan aldus doorgaan mits het strikt respecteren van volgende afspraken:

·         Blijf thuis als je ziek bent

·         Was je handen vaak met water en zeep

·         Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en hou het bij tot je thuis bent. Geen zakdoek? Hoest of nies in de binnenkant van je   elleboog

·         Fietsen in groep van maximum 50 personen

·         Een mondmasker wordt aangeraden

·         Hou minstens 1,5 meter afstand van anderen

 

In ons lokaal geldt de verscherpte maatregel dat je enkel met je sociale bubbel kan samenzitten (je gezin en 5 andere volwassenen die gedurende de vooropgestelde termijn van 4 weken steeds dezelfde personen moeten zijn!).

 

Omdat de verscherpte maatregelen minstens voor de volledige maand augustus van kracht zijn, kan jammer genoeg ons weekend in Alle-sur-Semois ook niet doorgaan. Wij zijn van oordeel dat bij deze organisatie de verscherpte coronamaatregelen niet kunnen gehandhaafd worden buiten het sportieve luik (gelimiteerde bubbel en social distancing).

 

Voortschrijdend inzicht en eventuele bijkomende berichtgeving van Cycling Vlaanderen zullen mee bepalen of er na zondag verdere aanpassing van de clubactiviteiten nodig zijn. Indien nodig communiceren wij daar dan onmiddellijk over.

 

Verder blijven alle in de vorige communicatie vermelde afspraken van kracht.

 

Gebruik jullie gezond verstand! Hou het gezond voor uzelf en voor uw collega sporter.

 

 

Het bestuur van WTC De Zwervers vzw

 

Webmaster: Braekman Patrick

Laatste update: 20/09/2020 - 20u00

*****

Update aanwezigheidslijst 20/09/2020