Beste Zwervers,

 

Zoals beloofd in onze vorige communicatie van 15/05 zijn we hier terug met verder nieuws.

We mogen ons gelukkig prijzen: de dagelijkse curves van besmettingen, ziekenhuisopnames en sterftecijfers tgv het Covid-19-virus blijven dalen. Onze overheden en de wetenschappers geven sinds  8 juni groen licht voor de uitrol van de zogenaamde fase 3 van de versoepelingen van de maatregelen tegen de verspreiding van het virus, alhoewel het niet weg is en de basisvoorzorgsmaatregelen van kracht blijven en sterk aanbevolen: goede en frequente handhygiëne en 1,5 m social distancing.

Het clubbestuur gaat hierin mee en heeft beslist om “voorzichtig” en mits “gebruik van het gezond verstand door iedereen” terug het fietsen in clubverband op te starten vanaf zondag 14 juni.

Onderstaande beslissingen, afgekondigd in het vorig bericht, blijven behouden :

 • Annulatie clublaureaatschap 2020
 • De leden- en kampioenviering, zonder kampioenenhuldiging, zal wel plaatsvinden op 12 december
 • Het geplande weekend blijft vooralsnog op de agenda
 • Voor de inschrijving voor het seizoen 2021 zal aan de bestaande leden geen lidgeld gevraagd worden
 • De terugbetaling van de waarborgen voor 2020 wordt opgeschort en doorgeschoven naar volgend seizoen.
 • De Rochustochten zijn afgelast

Aanpassing:

 • Fietspunten voor zondagritten worden vanaf 14 juni opnieuw toegekend. Zaterdagritten via Cycling Vlaanderen en andere bonden zijn algemeen afgelast tot 30/6 (zie bijlage), bijgevolg zullen tot dan GEEN zaterdagfietspunten toegekend worden. Deze situatie wordt ten laatste op 30/06 opnieuw geëvalueerd.

 

 

Praktische regeling heropstart 14/06.

 

Wij hebben hierbij de begeleidende gids “Organisatie Groepsrit recreatieve clubs” van Cycling Vlaanderen als basis gebruikt om tot volgend intern afsprakenkader te komen:

 

 

 • Je dient de social distance van 1,5 meter zijdelings en voor/achter te behouden en je mag hierbij de andere weggebruikers niet hinderen.
 • De groep mag bestaan uit maximaal 20 leden, vanaf 21 splitsen we op in 2 groepen (met elk een verantwoordelijke wegkapitein)
 • Te allen tijde dient een geregistreerd wegkapitein tijdens de groepsrit aanwezig te zijn. Hij of zij draagt de verantwoordelijkheid over de groep en staat in voor het goede verloop van de fietstocht. Hij draagt steeds een band aan de linkerarm met de nationale driekleur en het woord ‘wegkapitein’ in zwarte letters op de gele streep. Hij houdt de groep samen door voor- en achteraan te rijden. De wegkapitein zorgt voor een goede communicatie binnen de groep.

 

 • Aanwezigheidslijsten dienen steeds voor vertrek volledig ingevuld te zijn. Dit is de verantwoordelijkheid van de wegkapitein die alle leden van zijn/haar groep registreert (gebruik van 1 stylo door dezelfde persoon!)
  Deze moeten kunnen voorgelegd worden aan de contact-tracers indien nodig. Algemeen Contactpersoon voor de club is onze clubsecretaris Carine.

    Deze moeten kunnen voorgelegd worden aan de contact-tracers indien nodig. Algemeen Contactpersoon voor de club is onze clubsecretaris Carine.

 

 

Praktische afspraken met onze lokaalhouders:

 

 • Op de parking komt een tent die in principe voor de club is bestemd na de rit. Er worden tafels van maximum 10 personen voorzien met 1,5 m afstand. Bedoeling is dat we per geleding in bubbels van maximaal 10 personen gaan zitten.
 • Bediening gebeurt door de lokaalhouders aan tafel en met mondmasker.
 • Aan de ingang van en in het lokaal zal alcoholgel ter beschikking staan
 • Zij zorgen ervoor dat na elk bezoek de tafels ed ontsmet worden
 • Voor het sanitaire gedeelte is er voor de vrouwen en de mannen slechts 1 wc ter beschikking, de 2e urinoir is buiten dienst gesteld
 • Er zijn vloeibare zeep, alcoholgel en papieren doekjes ter beschikking in alle toiletten
 • Er is geen richtingsverkeer mogelijk, dus iedereen dient dezelfde weg te gebruiken; dus wie naar toilet wil zal de andere klanten voorbij moeten en dient mondmasker op te zetten
 • Wie ’s morgens iets wil drinken dient de nodige discipline en geduld te oefenen om in beurtrol zijn drankje zelf te bestellen en op te halen
 • Wie ’s morgens buiten blijft staan wordt gevraagd de nodige rust en ‘stilte’ te bewaren voor de omwonenden
 • Hilde en Geert rekenen ook op het gezonde verstand van iedere bezoeker 

 

Nog enkele bijkomende richtlijnen voor jullie als sporter:

 

 1. Blijf thuis als je ziek bent
 2. Was je handen voor je vertrekt naar de groepsrit
 3. Neem je eigen bevoorrading mee op de rit
 4. Gebruik je eigen sportmateriaal (fiets, helm, kledij, schoenen, drinkbus)
 5. Neem een zakdoek mee op de rit: Spuwen en snot wegblazen tijdens de rit is niet toegestaan en is sowieso niet hoffelijk. Daarom voorzie je best een aantal papieren zakdoeken om tijdens de groepsrit te gebruiken. Je houdt die uiteraard bij en gooit die thuis weg in een afgesloten vuilnisbak. Gebruik het zakdoekje ook om in te hoesten of om in te niezen.
 6. Geef geen hand of kus
 7. Raak je gezicht en neus zo weinig mogelijk aan met je handen

 

Beste vrienden Zwervers wij rekenen op jullie aller gezond verstand en respect voor elke deelnemer, alleen op deze manier kunnen we terug veilig samen genieten van onze geliefkoosde hobby. Dus voor wie er klaar voor is om terug samen te fietsen: we verwachten jullie op zondag 14 juni !!  Wij houden hierbij ook ons algemeen clubreglement indachtig: respecteer de afgesproken afstand en gemiddelde snelheid per geleding.

 

 

Om 8u: start sportieven aan het clublokaal

Om 8u15: start wielertoeristen aan het clublokaal

Om 8u30: start toeristen aan het clublokaal

 

 

Tot slot: Een belangrijke oproep aan de coördinatoren:

 

Bezorg het bestuur ten laatste op vrijdag 12 juni de fietskalenders voor elke geleding voor de periode tot eind juli met duidelijke vermelding van de naam van de baankapitein en wegkapitein, deze laatste persoon is bij voorkeur niet dezelfde persoon als de baankapitein, gezien de wegkapitein (zie hoger) het overzicht dient te behouden over de ganse groep. De kalenders worden volgens de gebruikelijke linken op de website van de club bekend gemaakt voor iedereen.

 

Het bestuur.

Webmaster: Braekman Patrick

Laatste update: 20/09/2020 - 20u00

*****

Update aanwezigheidslijst 20/09/2020