1978

-----

  • Maart 1978, schuchter en bescheiden begonnen we aan onze eerste fietszondag. Een bont gekleurd allegaartje kwam toen samen op het dorp, in ons vroeger lokaal, wat vreemd en onwennig zaten we daar. Er werd veel gepraat die zondagmorgen, en we beseften wel dat de mensen die hier samengekomen waren, enkel en alleen de bedoeling hadden lid te worden van een fietsclub. De mensen die hier waren hadden reeds vooruitzichten (men sprak toen al van Lourdes), mensen die beseften dat hun plannen alleen ten uitvoer kon worden gebracht in clubverband. Maar wat was een volwaardige fietsclub, en waar gingen we de bouwstenen halen (zeg maar middelen zoals geld, degelijke sportkledij, begeleiding tijdens de ritten), en een bestuur die de club zou leiden met de bedoeling het wielertoerisme te promoten. Later terug in het lokaal, na een uurtje te hebben gefietst, en dit tussen pot en pint viel de naam: Brackenier Leon Hespen LBC. Tijdens de volgende weken heeft toen een gesprek plaatsgehad tussen Leon en enkele mensen, met zeer gunstig gevolg.
  • Drie weken later was ieder lid in het bezit van onze allereerste groen-witte clubuitrusting (zie linken archiefmateriaal "zo begon het allemaal in 1978" alsook foto hieronder) geschonken door onze hoofdsponsor hespen LBC Leon Brackenier, en stonden we fier als een gieter met foto in de krant, onder de titel: "nieuwe fietssportgroep te Oosterzele".
  • Nog datzelfde jaar maakten we met een 20 tal Zwervers een gedenkwaardige grote tocht (200 km) van Oosterzele naar Bouillon, het was de ingangsproef voor ons verder wielertoeristenleven. Diezelfde rit zou nog eens overgedaan worden in 1989, ditmaal met 4 personen.
  • Mededelingen van de activiteiten gebeurt via het clubblad "De Belleman" die op onregelmatige tijd in de brievenbus viel.
  • Later op het jaar vierden we onze eerste clubkampioen in feestzaal Vuentica en aten er een menu voor 250 Belgische Frank.

Webmaster: Braekman Patrick

Laatste update: 30/04/2024 - 15u55

*****

Klassementen