Bond Moyson :

----------------

Sluit je aan bij een door BLOSO en/of BOIC erkende federatie voor bewegingssport. Bond Moyson betaalt dan een tegemoetkoming terug van 15 euro op het jaarlijks lidgeld. Dit voordeel geldt ook voor fitnessclubs

Download hier het formulier door op het logo te klikken


Liberale Ziekenfonds :

-----------------------

Als je actief aan je gezondheid wil werken, staan we voor je klaar! Er wordt een tussenkomst verleend aan leden die een fysiek inspannende sport doen, en die lid-, aansluitings- of abonnementsgeld betalen aan een sportvereniging.

Download hier het formulier door op het logo te klikken


OZ Onafhankelijk Ziekenfonds :

---------------------------------

OZ betaalt je een tussenkomst van het lidgeld bij de sportclub. Alle gezinsleden hebben recht op deze tussenkomst, ongeacht de leeftijd. Ieder jaar opnieuw.

Download hier het formulier door op het logo te klikken


Partena Ziekenfonds :

-----------------------

Een abonnement voor de sportclub kan echter duur uitvallen. Daarom voorziet Partena Ziekenfonds graag een tegemoetkoming van 15 euro per jaar voor iedereen die aangesloten is bij een sportclub.

Download hier het formulier door op het logo te klikken


Vlaams & Neutraal Ziekenfonds :

----------------------------------

Bij inschrijving in een erkende sport- of fitnessclub betalen wij iedereen tot 30 euro terug, ongeacht de leeftijd (eenmaal per jaar en beperkt tot de erkende IOC-sporten onder begeleiding).

Download het formulier door op het logo te klikken en verder door te klikken op documenten/sport- of fitnessclub


Christelijke Mutualiteit :

-------------------------

Met het sportvoordeel CM-fit & fun wil CM actief aanzetten tot sporten en lichaamsbeweging. Dankzij CM-fit & fun kunt u genieten van een extra tegemoetkoming van 15 euro op het lidgeld voor sportclub, jeugdbeweging, fitnessclub ...

Download het formulier hier onderaan of klik op het logo

Download
Formulier Sportkorting CM.pdf
Adobe Acrobat document 760.2 KB

OZ Onafhankelijk Ziekenfonds Securex :

------------------------------------------

Het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex steunt je sportieve aanleg en kent aan de aangesloten klanten vanaf de leeftijd van 6 jaar vanuit Comfort+ een tussenkomst tot 30 euro per kalenderjaar toe

Download het formulier hier onderaan of klik op het logo

Download
Formulier Sportkorting Securex.pdf
Adobe Acrobat document 753.1 KB

OZ Onafhankelijk Ziekenfonds Euromut :

------------------------------------------

Het Onafhankelijk Ziekenfonds Euromut steunt je sportieve aanleg en kent aan de aangesloten klanten een tussenkomst op het sportabonnement tot 15 euro per kalenderjaar toe

Download het formulier hier onderaan

Download
Formulier Sportkorting Euromut.pdf
Adobe Acrobat document 608.3 KB

Kas Der Sociale Solidariteit NMBS :

-------------------------------------

Het betreft een jaarlijkse eenmalige tussenkomst vanuit de kas van de sociale solidariteit van 40 euro per rechthebbende in de kosten van het abonnement bij een sportclub waarvan de duur minimum 3 maanden bedraagt.

Download het formulier hier onderaan

Download
Abonnement bij een sportclub.pdf
Adobe Acrobat document 280.0 KB