Clubreglement WTC De Zwervers vzw 2021

 

  

1. Missie & Visie

-----------------

Bij WTC De Zwervers worden mensen één door de fiets!”

 

Visie, dit is  waar willen we staan binnen zowat een vijftal jaren: “WTC De Zwervers biedt elke fietsliefhebber sportieve en sociale ontspanning aan. De club organiseert diverse fietsactiviteiten, die door elk lid naar eigen vermogen, op elk moment en gelijk waar, kunnen beoefend worden. Met de nodige aandacht voor het familiale, sociale en economische aspect.

 

2. Aansluiting

--------------

2.1. Om lid te worden vult de kandidaat het aansluitingsformulier in dat terug te vinden is op de website van de club (wtc-de-zwervers.com). Door zijn aansluiting bij de wielertoeristen- & veldtoertochtenclub WTC De Zwervers vzw krijgt elk lid een jaarvergunning Wielertoerist/VTT bij Cycling Vlaanderen. Deze vergunning met persoonlijke ongevallen-verzekering wordt door wielertoeristen- & veldtoertochtenclub WTC De Zwervers vzw aangevraagd en betaald.  Wie ouder is dan 70, moet samen met zijn aansluitingsformulier een medisch attest voorleggen waarin de arts verklaart dat de betrokken persoon geschikt is om aan “recreatief fietsen” te doen. Wie jonger is dan 18 jaar heeft de handtekening nodig van een wettelijke vertegenwoordiger.

 

Verzekering

Het gevaar van een ongeval met de fiets loert altijd om de hoek, vaak met de nodige administratieve rompslomp en hoge kosten tot gevolg. Als lid van Cycling Vlaanderen kun je op je beide oren slapen.

 

Cycling Vlaanderen biedt aan alle actieve wielertoeristen of mountainbikers een lidmaatschap inclusief verzekering. Deze verzekering is 24 uur per dag en 7 dagen per week geldig. Zelfs wanneer je op pad bent in het buitenland hoef je je geen zorgen te maken. Ook hier dekt de verzekering van Cycling Vlaanderen elk gebeurlijk ongeval met de fiets. Deze verzekering omvat zowel een persoonlijke-ongevallenverzekering, burgerlijke aansprakelijkheid als rechtsbijstand. 

 

Vanaf 1 januari 2018 werd een betere dekking van schaafwonden en tandschade bekomen door Cycling Vlaanderen!

 

Polisvoorwaarden recreanten

-------------------------------

https://cycling.vlaanderen/assets/uploads/downloads/samenvattingpolisvoorwaardenrecreanten2020.pdf

 

Aandachtspunten

------------------

Bij een familielidmaatschap zijn enkel die personen verzekerd die ook gedomicilieerd zijn op het adres van de hoofdvergunninghouder. De verzekeraar is evenwel akkoord om kinderen ten laste mee op te nemen in het familielidmaatschap, ongeacht de domicilie (materie EOT/nieuw samengestelde gezinnen). Partners die om fiscale redenen een verschillende domicilie hebben, dienen wel 2 vergunningen te onderschrijven.

 

Een doktersattest van 'goede gezondheid' blijft nodig vanaf de leeftijd van 70 jaar. Dit attest is opvraagbaar door de verzekeringsmaatschappij bij ongeval. De clubs of de vergunninghouder zelf kunnen dit attest bijhouden.

 

Onder de verzekeringspolis zijn ook sporten zoals zwemmen, joggen, fitness, atletiek en turnen verzekerd en dit zowel individueel als in clubverband. 

 

Ook chronoritten (type Marmotte) of buitenlandse MTB-meerdaagses vallen onder de verzekering binnen het recreatieve lidmaatschap. 

 

Om de Cycling Vlaanderen-leden nog beter te beschermen kan er gekozen worden voor een aanvullend pakket. Bekijk de waarborgen in de polis onder de rubriek "Platinumdekking" (zie verder in clubreglement).

 

Waarborgen voor elektrische fietsers

--------------------------------------

Nieuw is de dekking voor het gebruik van elektrische fietsen met trapondersteuning tot maximaal 45 km/u. Ideaal om hier bijvoorbeeld gebruik van te maken bij het fietsen naar je werk.

 

Een ongeval. Wat nu?

----------------------

Heb je een ongeval, dan kan je dit het best zo snel mogelijk melden.

Volg de volgende stappen:

 

Afhalen formulier ongevalsaangifte via onderstaande link

Laat de ongevalsaangifte nauwkeurig invullen door de behandelende geneesheer, arts eerste hulp of spoed of huisarts.

Maak de aangifte binnen de tien dagen na het ongeval over aan Concordia nv, Sassevaartstraat 46/301 - 9000 Gent.

De verzekeringsmaatschappij opent vervolgens een dossier over jouw ongeval en brengt je hiervan op de hoogte. 

 

https://cycling.vlaanderen/kenniscentrum/verzekering/aangifte-ongeval

Optioneel: vraag extra dekking aan: “Platinumdekking”

---------------------------------------------------------

Leden van Cycling Vlaanderen die zich extra wensen te dekken kunnen dit doen door een kleine premie bij te betalen. Zo zal bijvoorbeeld de blijvende werkongeschiktheid gaan van 35.000 euro naar 75.000 euro, zal overlijden bij recreanten gaan van 8.500 naar 17.500 euro, tijdelijke ongeschiktheid zal gaan van 30 euro naar 50 euro per dag, medische kosten worden na tussenkomst mutualiteit vergoed aan 150 % en tandschade gaat naar 2.400 euro.

 

Wens je de platinumdekking aan te vragen? 

 

Mail hiervoor naar mathieu.bruyneel@cycling.vlaanderen en schrijf 7 euro over op rekeningnummer BE77 3930 0404 0242. Plaats in de mededeling "RECREA". 

 

Fietsen in het buitenland:

--------------------------

Ben je een fervente Granfondofietser of doe je vaak mee aan MTB-meerdaagses in het buitenland? Spits dan je oren want we kunnen je een volledige reisverzekering aanbieden. Door de meerprijs te betalen kan je voornamelijk genieten van repatriëring en dekking medische kosten in het buitenland.

 

De samenvatting van de extra dekking kan je in het document hieronder vinden.

 

Wens je een beroep te doen op de extra dekking in het buitenland? Vraag het dan aan, door te mailen naar mathieu.bruyneel@cycling.vlaanderen. Gelieve telkens de periode en eventueel de deelname aan het event door te geven.

Per reis dien je 15 euro te storten op rekeningnummer BE77 3930 0404 0242. Gelieve in de mededeling "RECREA" te plaatsen.

 

Je kan ook meteen een tarief betalen voor een jaar. De kostprijs daarvoor is 35 euro. Je dient dan wel nog steeds elke reisbestemming door te geven door te mailen naar mathieu.bruyneel@cycling.vlaanderen. Gelieve in de mededeling "RECREA" te plaatsen.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct5IWTTTt6IJQBevw3crRNPzRuBXSj75xBZ1AyjSpa8mo7pg/viewform

 

Cycling Vlaanderen Fietsbijstand

----------------------------------

Ga zonder zorgen op pad, ontdek nieuwe wegen en geniet van jouw moment op de fiets. De Cycling Vlaanderen Fietsbijstand houdt je mobiel bij materiaalpech! En dat volledig gratis voor leden aangesloten bij Cycling Vlaanderen!

 

Dag en nacht krijg je hulp bij pech met de fiets. Platte band? Ketting gebroken? Ongeval of diefstal? Alle soorten pech worden door de technici verholpen, zodat je altijd op je bestemming geraakt. De Cycling Vlaanderen Fietsbijstand garandeert je zorgeloze fietsritten. Deze extra service zit mee inbegrepen in de prijs van het lidmaatschap!

 

Voorwaarden:

--------------

Je dient geïmmobiliseerd te zijn in België of op 30 km buiten de landsgrenzen in Nederland en Luxemburg. Je dient minstens 1 km van huis of van vertrek- of eindpunt verwijderd te zijn.

 

Het aantal interventies is beperkt tot 7 per jaar. Dit zowel voor leden met een individuele vergunning als leden met een familievergunning.

 

De fietsbijstand is niet geldig tijdens georganiseerde toertochten omdat dan reeds technische bijstand aangeboden wordt.

 

Ik heb pech, wat nu?

---------------------

Je belt het centrale nummer 03/253.61.82 (dit nummer is 24u op 24 en 7/7 bereikbaar). Na je oproep zal een pechverhelper langskomen om je te helpen. Zorg er intussen voor dat je je op de openbare weg bevindt of je ernaartoe begeeft, zodat de pechverhelper ter plaatse kan komen.

 

De pechverhelper zal eerst je fiets opnieuw rijklaar proberen te maken, om je terug veilig op weg te helpen. Niet in alle gevallen betekent dit een definitieve herstelling, maar je zal wel opnieuw mobiel zijn en je tocht verder kunnen zetten op een veilige manier. Lukt het rijklaar maken niet, dan brengt de pechverhelper je terug naar huis, begin- of startpunt van je fietstocht, naar de dichtstbijzijnde fietsenmaker of terug naar je wagen.

 

2.2.  Vergunningsaanvragen

De vergunningsaanvragen en -verlengingen gebeuren via de clubsecretaris: aansluitings- en vergunningsaanvraag kan enkel via de club. Iedere vergunninghouder ontvangt een meerjaarlijkse vergunning. Deze dient jaarlijks gevalideerd te worden door de clubcontactpersoon (secretaris). De validering gebeurt door middel van betaling, pas vanaf dat ogenblik wordt de vergunning geactiveerd en inscanbaar. Om te vermijden dat een vergunning onderbroken wordt dient het lidmaatschap vernieuwd te worden vóór 15 december.

 

2.3. Het inschrijvingsgeld wordt vastgelegd op 50 euro. Voor een 2de gezinslid bedraagt het inschrijvingsgeld 27 euro. Vanaf een derde gezinslid 22 euro.

 

Dit bedrag kan verminderd worden met de door het individueel clublid verworven kredietpunten.

 

De verplichte vergunning Cycling Vlaanderen is inbegrepen in dit bedrag. De kostprijs van deze vergunning bedraagt 28 euro per jaar, familievergunning voor alle leden van een gezin die op hetzelfde adres wonen 33 euro.

 

2.4. Nieuwe leden betalen boven het inschrijvingsgeld een waarborg van 150 euro voor de kledij. Deze waarborg is terugbetaalbaar in 3 opeenvolgende jaren na de inschrijving, in schijven van 50 euro. Voorwaarde voor een eerste terugbetaling is het behalen van 11 fietspunten op de datum van de slotrit 2021.

 

2.5. Voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar wordt het inschrijvingsgeld bepaald op 28 euro (bedrag van de vergunning) ipv 50€ zoals voor meerderjarige nieuwe leden, vermeerderd met een waarborg van 150 euro voor de kledij. Deze waarborg is terugbetaalbaar in 3 opeenvolgende jaren na de inschrijving, in schijven van 50 euro. Voorwaarde voor een eerste terugbetaling is het behalen van 11 fietspunten op de datum van de slotrit 2021.

 

2.6. De grenswaarde van de fietspunten voor nieuwe leden die zich inschrijven na de startdatum van het zomerfietsseizoen worden pro rata berekend vanaf de datum van aansluiting tot op de datum van de slotrit 2021.

Nieuwe leden die zich aansluiten na 30 juni 2021 betalen geen lidgeld in 2022. Voorwaarde voor een eerste terugbetaling van de waarborg is het behalen van 15 fietspunten op de datum van de slotrit 2022.

 

2.7. De clubleden kunnen zich online aansluiten. De aansluiting is pas effectief na betaling van het verschuldigde lidgeld op de rekening BE27 0682 0635 2773 van WTC De Zwervers vzw met vermelding van “aansluiting 2021 + uw naam” en na het vervullen van de formaliteiten geformuleerd in punt 2.1.

 

3. Fietsaanbod

---------------

3.1. Het wielerseizoen 2021 start uitzonderlijk wegens de door de overheid opgelegde maatregelen om de coronapandemie te bestrijden, op zondag 9 mei 2021 en eindigt (onder voorbehoud van het verder gunstig evolueren van de coronabestrijding en de daaraan verbonden maatregelen van de overheid) met de slotrit op zondag 17 oktober 2021.

 

3.2. WTC De Zwervers vzw biedt de mogelijkheid om op zondag in 4 geledingen te fietsen, waarbij elk lid op elk moment zelf mag kiezen bij welke geleding hij/zij meefietst.

 

3.3. De Raad van Bestuur zorgt in samenwerking met de coördinatoren voor het opmaken van de clubkampioenschapkalenders en maakt deze tijdig bekend via de website : www.wtc-de-zwervers.com.

 

We fietsen onder het motto “samen uit, samen thuis”

 

Hoe fietsen de 4 geledingen op zondag:

 

Recreatieven (proefproject)

-----------------------------

Afstand varieert van 30 tot 45 km. 

Parcours op basis van knooppuntenroutes

Gemiddelde snelheid ligt tussen 18 km/u en 20 km/u. 

Start om 9u aan het clublokaal

 

Toeristen

----------

Afstand varieert van 40 tot 60 km. 

Parcours afwisselend vlak en lichtgolvend.

Gemiddelde snelheid ligt tussen 20 km/u en 22 km/u. 

Start om 8.30u aan het lokaal

Wielertoeristen

----------------

Afstand varieert van 60 tot 80 km. 

Parcours afwisselend vlak en heuvelachtig. 

Gemiddelde snelheid maximum 26 km/u 

Start om 8.15u aan het lokaal

 

Sportieven

-----------

Afstand varieert van 75 tot 90 km. 

Parcours afwisselend vlak en heuvelachtig. 

Gemiddelde snelheid ligt tussen 27km/u en 29 km/u. 

Start om 8.00u aan het lokaal

  

Elk lid wordt warm aanbevolen om een voorstel van zondagsrit(ten) via de coördinatoren of het bestuur in te dienen om op de clubkalenders te plaatsen en op dat moment als baankapitein te fungeren. De raad van bestuur neemt in het belang van de club de eindverantwoordelijkheid op.

 

4. Weg- en gedragscode

-------------------------

Gedurende het wegseizoen, vanaf 9 mei 2021, is elk lid verplicht tijdens de zondagsritten te fietsen in de officiële clubkledij. Deze behelst de volledige zichtbare uitrusting. Bij elke inbreuk beslist de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid, de aanwezigheid al dan niet te valideren.

 

Bij nat wegdek is het dragen van een beschermend regenjasje als zichtbare kledij toegestaan.

 

Het dragen van een fietshelm en het bijhebben van een clubmondmasker zijn verplicht.

 

Op zondag wordt er steeds in groep gefietst met aandacht voor de wegcode. De coördinatoren en wegkapiteins zullen instaan voor het goed verloop van de ritten, en bepalen zo eveneens de afstand en de snelheid van de rit conform artikel 3 van hierboven. De snelheid zal steeds aangepast gehouden worden aan de moeilijkheidsgraad van het parcours en de weersomstandigheden zodat iedereen in zijn geleding comfortabel kan volgen. Op moeilijkere stroken kan elkeen zijn eigen tempo rijden maar op het einde van die stroken wordt er gewacht tot een volledige hergroepering.

 

Elk lid verklaart zich bewust in te zetten voor de veiligheid van de andere clubleden en zich te houden aan de wegcode zoals voorzien bij alle verkeersreglementen die gelden op de openbare weg en deze die gelden voor het verkeer van fietsers en wielertoeristen in clubverband. Zie art. 43bis uit de wegcode.

 

Alle moedwillige inbreuken op de wegcode, en het deelnemen onder invloed van drank of andere stimulerende middelen, kunnen het lid persoonlijk aansprakelijk stellen bij eventuele ongevallen.

 

Het verkeersreglement stelt dat een groep wielertoeristen van minimum 15 en maximum 50 op de openbare rijweg, buiten het fietspad, mag rijden. De fietsers mogen maximum de helft van de rijweg benutten en moeten 2 aan 2 rijden in een aaneengesloten groep. Een “finale” is dus meestal tegen het verkeersreglement en wordt afgeraden.

 

De baankapiteins en coördinatoren dragen een belangrijke verantwoordelijkheid, ze laten voldoende ruimte aan het kruisend wegverkeer, zodat gans het peloton veilig kan volgen, afdraaien of oversteken. Bij het bochtenwerk nemen zij aan een matige snelheid de bochten. Aangepaste snelheden door dorpskernen, over smalle wegen en bij slechte weersomstandigheden zijn minstens even belangrijk. Baankapiteins dragen de driekleurige armband met opschrift “wegkapitein” en beschikken over een signaalfluit. 

 

Bij oponthoud en stilstand is elk lid verplicht de rijweg vrij te maken.

 

Elk lid is er aan gehouden het op deze website reglement gelezen te hebben en na te leven:

 

https://cycling.vlaanderen/recreatie/wegcode-fietsers

 

5. Validatie van de ritten en puntentoekenning voor de clubklassementen

----------------------------------------------------------------------------

Vóór de start van iedere clubkampioenschapsrit op zondag bevestigt elke deelnemer aan de verantwoordelijke (in kader van de coronamaatregelen is dit 1 persoon) zijn aanwezigheid op de per geleding voorziene ledenlijst. 

 

De ritten moeten minimum voor de helft uitgereden worden, behalve in geval van overmacht (pech, ongeval,…).

 

Alleen de zondagritten komen in aanmerking voor het clubkampioenschapsklassement. Per geleding worden clubkampioenen en 2e en 3e plaatsen gelauwerd op de jaarlijkse leden- en kampioenenhuldiging. Elk clublid wordt gerangschikt bij deze geleding waar hij/zij het meest aantal keren heeft meegefietst. Hij/zij wordt in zijn/haar geleding clubkampioen wanneer hij/zij het meest aantal gevalideerde deelnames achter zijn/haar naam heeft staan, ex aequo’s zijn mogelijk.

 

Elk lid beschikt over 2 clubkampioenschapsjokers tem de slotrit 2021, deze worden automatisch  toegekend. 

 

De zondagritten (incl. de jokerritten) geven recht op 1 punt voor het fietspuntensysteem.

  

6. Ledenwaarderingssysteem

------------------------------

De club voorziet in een ledenwaarderingssysteem bestaande uit doekaart- en fietspunten, samen vormen ze de kredietpunten.

 

De doekaartpunten worden toegekend op basis van een arbitrair samengestelde lijst (momenteel door de coronamaatregelen niet van toepassing tot wijziging). Het staat de Raad van Bestuur vrij om bonuspunten toe te kennen.

 

De fietspunten worden toegekend voor elke gevalideerde fietstocht. Er wordt één fietspunt toegekend per rit.

 

De verdiende kredietpunten (waarde in euro) kunnen, naar eigen keuze van het clublid, volledig of gedeeltelijk gebruikt worden bij elke gelegenheid waarbij dit clublid dient te betalen aan de club. Bvb. Betalingen: lidgeld, weekenduitstap, midweek, slotrit, kledij, leden- en kampioenhuldiging, sociale activiteiten, enz..

De kredietpunten kunnen opgespaard worden en zijn overdraagbaar naar de volgende jaren maar blijven strikt persoonlijk.

 

7. Onze 10 clubwaarden dragen we hoog in het vaandel:

----------------------------------------------------------

1. respect voor alle weggebruikers

2. respect voor het wielertoerisme

3. respect voor mijn wielerclub WTC De Zwervers

4. respect voor mijn clubgenoten

5. respect voor mijn lichaam

6. respect voor de clubkledij

7. respect voor het clubmateriaal

8. respect voor de baankapiteins

9. respect voor de coördinatoren

10. respect voor het clubbestuur

 

8. Geschillen, voorstellen, klachten en opmerkingen

-----------------------------------------------------

Worden steeds schriftelijk ingediend bij de secretaris of de voorzitter van de club, waarna deze door de Raad van Bestuur zullen behandeld worden. Deze neemt, eventueel na stemming bij gewone meerderheid, de passende besluiten.

 

9. Implementatie van het clubreglement

-----------------------------------------

Alle leden worden geacht de geldende clubreglementen, de richtlijnen van het bestuur, de wegkapiteins en de coördinatoren te volgen. Bij overtreding of het negeren hiervan en in elk geval wanneer een lid door zijn bewoordingen, zijn daden, zijn geschriften en/of zijn gedrag schade berokkent aan de goede naam of de goede werking van de club, het bestuur, de coördinatoren en de wegkapiteins zal de Raad van Bestuur in onderling overleg en na de betrokkene te hebben gehoord, één van de volgende sancties kunnen opleggen: waarschuwing, berisping, blaam of uitsluiting uit de vereniging.

10. Dit clubreglement ligt steeds ter inzage bij de secretaris en is terug te vinden op de website van de club www.wtc-de-zwervers.com.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bij het begin van het fietsseizoen 2021 op 09/05/2021 wordt elk clublid geacht kennis te hebben genomen van het clubreglement.

 

11. Het Bestuur van WTC De Zwervers vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oosterzele, 9 mei 2021.

 

Voor de Raad van Bestuur WTC De Zwervers vzw,

 

Beheerder-Secretaris                    Beheerder-Voorzitter

Carine Van Steendam                    Freddy De Backer

 

Webmaster: Braekman Patrick

Laatste update: 30/08/2021 - 18u10

*****

Kalenders September - Oktober