Clubreglement WTC-LBC De Zwervers vzw 2017

 

 

1. Missie & Visie

 

Bij WTC De Zwervers worden mensen één door de fiets!”

Visie, dit is  waar willen we staan binnen zowat een vijftal jaren: “WTC De Zwervers biedt elke fietsliefhebber sportieve en sociale ontspanning aan. De club organiseert diverse fietsactiviteiten, die door elk lid naar eigen vermogen, op elk moment en gelijk waar, kunnen beoefend worden. Met de nodige aandacht voor het familiale, sociale en economische aspect.

 

2. Aansluiting

 

2.1. Om lid te worden vult de kandidaat het aansluitingsformulier in dat terug te vinden is op de website van de club (wtc-de-zwervers.com). Door zijn aansluiting bij de wielertoeristen- & veldtoertochtenclub WTC De Zwervers vzw krijgt elk lid een jaarvergunning Wielertoerist/VTT bij Cycling Vlaanderen. Deze vergunning met persoonlijke ongevallen-verzekering wordt door wielertoeristen- & veldtoertochtenclub WTC De Zwervers vzw aangevraagd en betaald.  De maximale leeftijd om een vergunning aan te vragen als recreatief lid bij Cycling Vlaanderen is weggevallen. Wie ouder is dan 70, moet samen met zijn aansluitingsformulier een medisch attest voorleggen waarin de arts verklaart dat de betrokken persoon geschikt is om aan “recreatief fietsen” te doen. Wie jonger is dan 18 jaar heeft de handtekening nodig van een wettelijke vertegenwoordiger. 

 

2.2. Verzekering (uittreksel polis)

 

Polisvoorwaarden

 

Cycling Vlaanderen biedt immers aan alle actieve wielertoeristen of mountainbikers een vergunning inclusief verzekering. Deze verzekering is 24 uur per dag en 7 dagen per week geldig. Zelfs wanneer je op pad bent in het buitenland hoef je je geen zorgen te maken. Ook hier dekt onze verzekering elk gebeurlijk ongeval met de fiets. Onze verzekering is zeer compleet en omvat zowel persoonlijke-ongevallenverzekering, burgerlijke aansprakelijkheid als rechtsbijstand.

 

De maximale leeftijd van 75 jaar om een vergunning aan te vragen als recreatief lid bij Cycling Vlaanderenis is weggevallen! Net als alle andere leden, genieten deze leden voortaan binnen het stuk persoonlijke ongevallen van een dekking met waarborg “medische kosten” en “overlijden” (incl. hartfalen). 

 

Een doktersattest van 'goede gezondheid' blijft nodig vanaf de leeftijd van 70 jaar. Dit attest is opvraagbaar door de verzekeringsmaatschappij bij ongeval. De clubs of de vergunninghouder zelf kunnen dit attest bijhouden. 

 

De verzekeringspolis werd uitgebreid. Voortaan zijn sporten zoals zwemmen, joggen, fitness, atletiek en turnen ook verzekerd en dit zowel individueel als in clubverband. 

 

Ook chronoritten (type Marmotte) vallen onder de vergunning. Voor deelname aan recreatieve wedstrijden dient wel nog steeds 5,50 euro opgelegd te worden om verzekerd te zijn gedurende de duur van het event. 

 

Burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden

- Lichamelijke schade: onbeperkte dekking

 

- Stoffelijke schade: 620.000 €, per schadegeval en onder aftrok van een geïndexeerde vrijstelling van 123,95 € ingevolge K.B. van 12.1.84, enkel voor niet-decretaal verplichte verzekerden of activiteiten die niet uitgaan van de federatie of haar clubs.

 

Persoonlijke-ongevallenverzekering

- Bij overlijden: 8.500 € inclusief plots overlijden tijdens sporten door hartfalen (enkel jaarverg.) Kapitaal = 8500 €

 

- Bij blijvende werkonbekwaamheid: 35.000 € bij 100%, tot max. 2 jaar na ongeval.

 

- Bij tijdelijke werkonbekwaamheid: 30 € per dag gedurende 2 jaar bij totaal verlies aan beroepsinkomen en geen tussenkomst van ziekte- en invaliditeitsverzekering.

 

- Medische kosten: 

terugbetaling gedurende max. 2 jaar na datum ongeval. 

*vrijstelling van 25 € per schadegeval. 

a) Indien er tussenkomst is van mutualiteit:

alle door R.I.Z.I.V. erkende prestaties 100% verschil tussen R.I.Z.I.V. en tussenkomst mutualiteit. 

b) Indien geen tussenkomst mutualiteit (niet onderworpen aan R.S.Z.): 

enkel terugbetaling van officieel remgeld. Het aandeel mutualiteit blijft dus ten laste van de verzekerde. 

 

De tussenkomst van de verzekeraar blijft evenwel beperkt tot 350 € voor alle prestaties niet voorzien in de tarieven van het R.I.Z.I.V. 

 

De terugbetaling van de tandprothesen is beperkt tot 600 € per slachtoffer en per ongeval, met een maximum van 150 € per tand. 

 

Vervoerkosten worden uitbetaald op basis van het tarief arbeidsongevallen. 

 

Er is geen uitkering voorzien voor brillen of contactlenzen.

 

Rechtsbijstand

50.000 € per schadegeval, incl. insolvabiliteit tegenpartij tot 15.000 €. 

Omvat de betaling van alle kosten voor expertise, advocaat, onderzoek, gerechtskosten e.a.

 

Een ongeval. Wat nu?

 

Heb je een ongeval, dan kan je dit het best zo snel mogelijk melden. 

Volg de volgende stappen:

 

- Afhalen ongevalsaangifte

WTO_aangifteongeval.pdf

 

- Invullen

Vul de ongevalsaangifte nauwkeurig in. Laat het eveneens invullen door de behandelende geneesheer, arts eerste hulp of spoed of huisarts.

 

- Opsturen

Maak de aangifte binnen de tien dagen na het ongeval over aan Concordia nv, Sassevaartstraat 46/301 - 9000 Gent.

 

De verzekeringsmaatschappij opent vervolgens een dossier over jouw ongeval en brengt je hiervan op de hoogte.

 

Meer info

 

nv Concordia

Sassevaartstraat 46/301 - 9000 Gent

Anita De Clerck - adeclerck@concordia.be - 09 264 11 70

 

2.3. Materiaalpech

 

Cycling Vlaanderen fietsbijstand

 

Ga zonder zorgen op pad, ontdek nieuwe wegen en geniet van jouw moment op de fiets. De Cycling Vlaanderen fietsbijstand houdt je mobiel bij materiaalpech! En dat volledig gratis voor leden aangesloten bij Cycling Vlaanderen!

 

Dag en nacht krijg je hulp bij pech met de fiets. Platte band? Ketting gebroken? Ongeval of diefstal? Alle soorten pech worden door de technici verholpen, zodat je altijd op je bestemming geraakt. De Cycling Vlaanderen fietsbijstand garandeert je zorgeloze fietsritten. Deze extra service zit mee inbegrepen in de prijs van het lidmaatschap!

 

Hoe gaat het nu concreet in zijn werk?

 

Bij pech kan je het centrale nummer 03/253.61.82 bellen (dit nummer is 24u op 24 en 7/7 bereikbaar). Na je oproep zal een pechverhelper langskomen om je te helpen. Zorg er intussen voor dat je  je op de openbare weg bevindt of je er naar toe begeeft, zodat de pechverhelper ter plaatse kan komen. Deze persoon tracht eerst je fiets opnieuw rijklaar te maken. Dat wil zeggen dat men zal proberen om je terug veilig op weg te helpen. Niet in alle gevallen betekent dit een definitieve herstelling, maar je zal wel opnieuw mobiel zijn en je tocht verder kunnen zetten op een veilige manier.  Lukt het rijklaar maken niet, dan brengt de pechverhelper je terug naar huis, begin- of startpunt van je fietstocht, naar de dichtstbijzijnde fietsenmaker of terug naar je wagen. 

 

Voorwaarden: 

  • je dient geïmmobiliseerd te zijn in België of op 30 km buiten de landsgrenzen in Nederland en Luxemburg. Je dient minstens 1 km van huis of van vertrek- of eindpunt verwijderd te zijn.
  • het aantal interventies is beperkt tot 7 per jaar. Dit zowel voor leden met een individuele vergunning en leden met een familievergunning.
  • de fietsbijstand is niet geldig tijdens georganiseerde toertochten omdat dan reeds technische bijstand aangeboden wordt.

2.4. Vergunningsaanvragen

 

De vergunningsaanvragen en -verlengingen gebeuren via de clubsecretaris: aansluitings- en vergunningsaanvraag kan enkel via de club. Iedere vergunninghouder ontvangt een meerjaarlijkse vergunning. Deze dient jaarlijks gevalideerd te worden door de clubcontactpersoon (secretaris). De validering gebeurt door middel van betaling, pas vanaf dat ogenblik wordt de vergunning geactiveerd en inscanbaar. Om te vermijden dat een vergunning onderbroken wordt dient het lidmaatschap vernieuwd te worden vóór 15 december.

 

2.5. Het inschrijvingsgeld

 

Het inschrijvingsgeld wordt vastgelegd op 50 euro. Voor een 2de gezinslid bedraagt het inschrijvingsgeld 27 euro. Vanaf een derde gezinslid 22 euro.

Dit bedrag kan verminderd worden met de door u verworven kredietpunten.

 

De verplichte vergunning is inbegrepen in dit bedrag. De kostprijs van deze vergunning bedraagt 28 euro per jaar, familievergunning voor alle leden van een gezin die op hetzelfde adres wonen 33 euro. Deze meerjarige vergunning moet voor 31/12 gereactiveerd worden door betaling van het verschuldigde bedrag, anders vervalt ze. Het clubsecretariaat dient deze reactivering uit te voeren.

 

2.6. Voor nieuwe leden bedraagt het inschrijvingsgeld ook 50 euro vermeerderd met een waarborg van 150 euro voor de kledij.

 

2.7. Voor jongeren van 14 tot en met 18 jaar wordt het inschrijvingsgeld bepaald op 28 euro (bedrag van de vergunning) met een waarborg van 150 euro voor de kledij.

 

2.8. Voor bestaande leden die hun aansluiting verlengen blijft de waarborg terugbetaalbaar in 3 opeenvolgende jaren na de inschrijving, in schijven van 50 euro. Voorwaarde voor terugbetaling is het behalen van 25 fietspunten (stemt ongeveer overeen met deelname aan 30% van alle ritten vermeld in de clubkalender (vanaf begin winterseizoen 2016-2017 tot einde zomerseizoen 2017).

 

2.9. Voor nieuwe leden wordt de grenswaarde berekend door diezelfde 30% te nemen van het aantal ritten vermeld in de clubkalender die vanaf datum van aansluiting tot het einde van het zomerseizoen 2017 nog geprogrammeerd zijn. Bij aansluiting na 30 juni betaalt men geen lidgeld voor het volgend jaar en wordt de terugbetaling van de waarborg berekend op het volgend jaar.

 

3.0. De clubleden kunnen zich online aansluiten. De aansluiting is pas effectief na betaling van het verschuldigde lidgeld op de rekening BE27 0682 0635 2773 van WTC De Zwervers vzw met vermelding van “aansluiting 2017 + uw naam” en na het vervullen van de formaliteiten geformuleerd in punt 2.1.

 

3. Fietsaanbod

 

3.1. Het wielerseizoen 2017 start op zondag 5 maart 2017 en eindigt op zondag  15 oktober 2017.

 

3.2. WTC De Zwervers vzw biedt de mogelijkheid om op zondag in 3 geledingen te fietsen, waarbij elk lid op elk moment zelf mag kiezen bij welke geleding hij/zij meefietst.

 

We fietsen onder het motto “samen uit, samen thuis”

 

Hoe fietsen de 3 geledingen op zondag:

 

Toeristen

Afstand varieert van 40 tot 60 km.

Afwisselend vlak en lichtgolvend.

Gemiddelde snelheid ligt tussen 20 km/u en 22 km/u.

Starturen maart 8.45u – vanaf april 8.15u

 

Wielertoeristen

Afstand varieert van 60 tot 80 km.

Afwisselend vlak en heuvelachtig.

Gemiddelde snelheid maximum 26 km/u.

Starturen maart 8.35u – vanaf april 8.05u

 

Sportieven

Afstand varieert van 75 tot 90 km.

Afwisselend vlak en heuvelachtig.

Gemiddelde snelheid ligt tussen 27km/u en 29 km/u.

Starturen maart 8.30u – vanaf april 8.00u

 

3.3. Aan alle op de kalender van de Cycling Vlaanderen voorkomende zaterdagritten, beginnend vanaf 25 februari, kan eveneens deelgenomen worden. Vergunning inscannen is sowieso een verplichting. Ook kan deelgenomen worden   aan ritten van andere wielerbonden en officieel erkende organisaties.

 

3.4 De Raad van Bestuur zorgt in samenwerking met de coördinatoren voor het opmaken van de clubkalenders en maakt deze tijdig bekend via de website : www.wtc-de-zwervers.com.

 

Het staat elk lid vrij om een voorstel van zondagsritten via de coördinatoren in te dienen om op de clubkalenders te plaatsen.

 

4. Weg- en gedragscode

 

Gedurende het wegseizoen, vanaf 5 maart, is elk lid verplicht tijdens de te valideren ritten te fietsen in de officiële clubkledij. Deze behelst de volledige zichtbare uitrusting. Bij elke inbreuk beslist de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid, de aanwezigheid al dan niet te valideren.

 

Bij nat wegdek is het dragen van een beschermend regenjasje als zichtbare kledij toegestaan

 

Gedurende het winterseizoen gelden dezelfde regels.

 

Het dragen van een fietshelm is verplicht.

 

Op zondag wordt er steeds in groep gefietst met aandacht voor de wegcode. De coördinatoren en wegkapiteins zullen instaan voor het goed verloop van de ritten. De snelheid zal aangepast gehouden worden aan de moeilijkheidsgraad van het parcours zodat iedereen in zijn geleding kan volgen. Op moeilijkere stroken kan elkeen zijn eigen tempo rijden maar op het einde van die stroken wordt er gewacht tot een volledige hergroepering. 

Elk lid verklaart zich bewust in te zetten voor de veiligheid van de andere clubleden en zich te houden aan de wegcode zoals voorzien bij alle verkeersreglementen die gelden op de openbare weg en deze die gelden voor het verkeer van fietsers en wielertoeristen in clubverband. Zie art. 43bis uit de wegcode.

 

Alle moedwillige inbreuken op de wegcode, en het deelnemen onder invloed van drank of andere stimulerende middelen, kunnen het lid persoonlijk aansprakelijk stellen bij eventuele ongevallen.

 

Het verkeersreglement stelt dat een groep wielertoeristen van minimum 15 en maximum 50 op de openbare weg mag rijden. De fietsers mogen maximum de helft van de rijweg benutten en moeten 2 aan 2 rijden in een aaneengesloten groep. Een “finale” is dus meestal tegen het verkeersreglement en wordt afgeraden.

 

De baankapiteins en coördinatoren dragen een belangrijke verantwoordelijkheid, ze laten voldoende ruimte aan het kruisend wegverkeer, zodat gans het peloton veilig kan volgen, afdraaien of oversteken. Bij het bochtenwerk nemen zij aan een matige snelheid de bochten. Aangepaste snelheden door dorpskernen, over smalle wegen en bij slechte weersomstandigheden zijn minstens even belangrijk. Baankapiteins dragen de driekleurige armband met opschrift “wegkapitein” en beschikken over een signaalfluit.

 

De geledingen kunnen eventueel gevolgd worden door een volgwagen op voorwaarde dat er minimum 15 fietsers deelnemen (bepaald door de wegcode). Bij minder dan 15 deelnemers kan de groep begeleid worden door een volgwagen maar niet gevolgd!

 

Alle gebruikt clubmateriaal (reservewielen bvb) wordt in de oorspronkelijke staat terugbezorgd aan een logistiek bestuurder.

 

Bij oponthoud en stilstand is elk lid verplicht de rijweg vrij te maken.

 

5. Validatie van de ritten voor de clubklassementen

 

Vóór de start van iedere clubrit bevestigt iedere deelnemer zijn aanwezigheid op de per geleding voorziene ledenlijst. Bij geen aantekening is iedere deelnemer zelf verantwoordelijk voor eventuele niet opname in het clubklassement.

 

De ritten moeten minimum voor de helft uitgereden worden, behalve in geval van overmacht (pech, ongeval,…).

 

Alleen de zondagritten komen in aanmerking voor het clubkampioenschapsklassement. Per geleding worden clubkampioenen en 2e en 3e plaatsen gelauwerd op de jaarlijkse leden- en kampioenenhuldiging. Elk lid wordt gerangschikt bij deze geleding waar hij/zij het meest aantal keren heeft meegefietst. Hij/zij wordt in zijn/haar geleding clubkampioen wanneer hij/zij het meest aantal gevalideerde deelnames achter zijn/haar naam heeft staan, ex aequo’s zijn mogelijk.

 

Van de zaterdagritten worden aparte clubklassementen bij gehouden: klassiekers, toerritten, wintercyclotochten en VTT’s. De rangschikking gebeurt volgens het aantal gevalideerde deelnames. Voor het bekomen van  de zaterdag-fietspunten is het nodig dat je een authentiek deelnemingsbewijs overmaakt aan het bestuur of een coördinator. Deze ritten worden daarna gevalideerd voor het fietspuntensysteem.

 

6. Ledenwaarderingssysteem

 

De club voorziet in een ledenwaarderingssysteem bestaande uit doekaart- en fietspunten, samen vormen ze de kredietpunten. 

De doekaartpunten worden toegekend op basis van een arbitrair samengestelde lijst (zie bijlage) die aan elk lid kenbaar gemaakt wordt bij de start van het seizoen. Het staat de Raad van Bestuur vrij om bonuspunten toe te kennen.

De fietspunten worden toegekend voor elke gevalideerde fietstocht. Er wordt een fietspunt toegekend per rit.

 

De kredietpunten (waarde in euro)kunnen, naar eigen keuze van het lid, volledig of gedeeltelijk gebruikt worden bij elke gelegenheid waarbij dit lid dient te betalen aan de club. Bv.:

 

o Betaling lidgeld

o weekenduitstap

o midweek

o slotrit

o kledij

o leden- en kampioenhuldiging

o sociale activiteiten

o enz.

 

De kredietpunten kunnen opgespaard worden en zijn overdraagbaar naar de volgende jaren maar blijven strikt persoonlijk.

 

7. Clubwaarden (wordt aangevuld)

 

8. Geschillen, voorstellen of klachten en opmerkingen

 

Worden steeds schriftelijk ingediend bij de secretaris of de voorzitter van de club, waarna deze door de Raad van Bestuur zullen behandeld worden. Deze neemt, eventueel na stemming bij gewone meerderheid, de passende besluiten.

 

9. Implementatie van het clubreglement

 

Alle leden zijn geacht de geldende clubreglementen, de richtlijnen van het bestuur, de wegkapiteins en de coördinatoren te volgen. Bij overtreding of het negeren hiervan en in elk geval wanneer een lid door zijn bewoordingen, zijn daden, zijn geschriften en/of zijn gedrag schade berokkent aan de goede naam of de goede werking van de club, het bestuur, de coördinatoren en de wegkapiteins zal de Raad van Bestuur in onderling overleg en na de betrokkene te hebben gehoord, één van de volgende sancties kunnen opleggen: waarschuwing, berisping, blaam of uitsluiting uit de vereniging.

 

10. Dit clubreglement ligt steeds ter inzage bij de secretaris en is terug te vinden op de website van de club www.wtc-de-zwervers.com.

 

Bij het begin van het fietsseizoen 2017 op 05/03/2017 wordt elk clublid geacht kennis te hebben genomen van het clubreglement dat gepubliceerd wordt op de website.

 

11. Het Bestuur van WTC De Zwervers vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

 

Oosterzele, 5 maart 2017.

 

 

Voor de Raad van Bestuur WTC De Zwervers vzw.

 

 

Beheerder-Secretaris           Beheerder-Voorzitter

 

Carine Van Steendam           Freddy De Backer