Intern Reglement WTC De Zwervers vzw - 2022

 

  

1. Missie & Visie

----------------------

“Bij WTC De Zwervers worden mensen één door de fiets!”

 

“WTC De Zwervers biedt elke fietsliefhebber sportieve en sociale ontspanning aan. De club organiseert diverse fietsactiviteiten, die door elk lid naar eigen vermogen, op elk moment en gelijk waar, kunnen beoefend worden. Met de nodige aandacht voor het familiale, sociale en economische aspect.”

 

2. Aansluiting

-------------------

2.1. Om lid te worden vult de kandidaat het aansluitingsformulier in dat terug te vinden is op de website van de club (www.wtc-de-zwervers.com). De Raad van Bestuur zal dienvolgens beslissen om de kandidaat toe te laten als lid. De toelating als lid geldt voor een duurtijd van één jaar. De Raad van Bestuur zal jaarlijks beslissen over de verlenging van de toelating.  

 

Verzekering via Cycling Vlaanderen:

 

Cycling Vlaanderen biedt aan alle actieve wielertoeristen of mountainbikers een lidmaatschap inclusief verzekering. Deze verzekering is 24 uur per dag en 7 dagen per week geldig. Zelfs wanneer je op pad bent in het buitenland hoef je je geen zorgen te maken. Ook hier dekt de verzekering van Cycling Vlaanderen elk gebeurlijk ongeval met de fiets. Deze verzekering omvat zowel een persoonlijke-ongevallenverzekering, burgerlijke aansprakelijkheid als rechtsbijstand. 

 

Vanaf 1 januari 2018 werd een betere dekking van schaafwonden en tandschade bekomen door Cycling Vlaanderen!

 

Polisvoorwaarden recreanten

----------------------------------------

https://cycling.vlaanderen/assets/uploads/downloads/samenvattingpolisvoorwaardenrecreanten2020.pdf

 

Aandachtspunten

------------------------

Bij een familielidmaatschap zijn enkel die personen verzekerd die ook gedomicilieerd zijn op het adres van de hoofdvergunninghouder. De verzekeraar is evenwel akkoord om kinderen ten laste mee op te nemen in het familielidmaatschap, ongeacht de domicilie (materie EOT/nieuw samengestelde gezinnen). Partners die om fiscale redenen een verschillende domicilie hebben, dienen wel 2 vergunningen te onderschrijven.

 

Een doktersattest van 'goede gezondheid' is nodig vanaf de leeftijd van 70 jaar. Dit attest is opvraagbaar door de verzekeringsmaatschappij bij ongeval. De clubs of de vergunninghouder zelf kunnen dit attest bijhouden.

 

Onder de verzekeringspolis zijn ook sporten zoals zwemmen, joggen, fitness, atletiek en turnen verzekerd en dit zowel individueel als in clubverband. 

 

Ook chronoritten (type Marmotte) of buitenlandse MTB-meerdaagses vallen onder de verzekering binnen het recreatieve lidmaatschap. 

 

Om de Cycling Vlaanderen-leden nog beter te beschermen kan er gekozen worden voor een aanvullend pakket. Bekijk de waarborgen in de polis onder de rubriek "Platinumdekking" (zie verder).

 

Waarborgen voor elektrische fietsers

--------------------------------------------------

De dekking voor het gebruik van elektrische fietsen met trapondersteuning tot maximaal 45 km/u is inbegrepen. Ideaal om hier bijvoorbeeld gebruik van te maken bij het fietsen naar je werk.

 

Een ongeval. Wat nu?

------------------------------

Heb je een ongeval, dan kan je dit het best zo snel mogelijk melden.

Volg de volgende stappen:

 

Afhalen formulier ongevalsaangifte via onderstaande link

Laat de ongevalsaangifte nauwkeurig invullen door de behandelende geneesheer, arts eerste hulp of spoed of huisarts.

Maak de aangifte binnen de tien dagen na het ongeval over aan Concordia nv, Sassevaartstraat 46/301 - 9000 Gent.

De verzekeringsmaatschappij opent vervolgens een dossier over jouw ongeval en brengt je hiervan op de hoogte. 

 

https://cycling.vlaanderen/kenniscentrum/verzekering/aangifte-ongeval

Optioneel: vraag extra dekking aan: “Platinumdekking”

----------------------------------------------------------------------------

Leden van Cycling Vlaanderen die zich extra wensen te dekken kunnen dit doen door een kleine premie bij te betalen. Zo zal bijvoorbeeld de blijvende werkongeschiktheid gaan van 35.000 euro naar 75.000 euro, zal overlijden bij recreanten gaan van 8.500 naar 17.500 euro, tijdelijke ongeschiktheid zal gaan van 30 euro naar 50 euro per dag, medische kosten worden na tussenkomst mutualiteit vergoed aan 150 % en tandschade gaat naar 2.400 euro.

 

Wens je de platinumdekking aan te vragen? 

 

Mail hiervoor naar mathieu.bruyneel@cycling.vlaanderen en schrijf 7 euro over op rekeningnummer BE77 3930 0404 0242. Plaats in de mededeling "RECREA". 

 

Fietsen in het buitenland:

----------------------------------

Ben je een fervente Granfondofietser of doe je vaak mee aan MTB-meerdaagses in het buitenland? Spits dan je oren want we kunnen je een volledige reisverzekering aanbieden. Door de meerprijs te betalen kan je voornamelijk genieten van repatriëring en dekking medische kosten in het buitenland.

 

OPGELET: de buitenlandse verzekering is geldig per hoofd. Heb je een familievergunning? Dan dien je per aangesloten lid een aanvraag en betaling te doen.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct5IWTTTt6IJQBevw3crRNPzRuBXSj75xBZ1AyjSpa8mo7pg/viewform

 

Cycling Vlaanderen Fietsbijstand

--------------------------------------------

De Cycling Vlaanderen Fietsbijstand houdt je mobiel bij materiaalpech! En dat volledig gratis voor leden aangesloten bij Cycling Vlaanderen! Deze extra service zit mee inbegrepen in de prijs van het lidmaatschap!

 

Voorwaarden:

--------------------

Je dient geïmmobiliseerd te zijn in België of op 30 km buiten de landsgrenzen in Nederland en Luxemburg. Je dient minstens 1 km van huis of van vertrek- of eindpunt verwijderd te zijn.

 

Het aantal interventies is beperkt tot 7 per jaar. Dit zowel voor leden met een individuele vergunning als leden met een familievergunning.

 

De fietsbijstand is niet geldig tijdens georganiseerde toertochten omdat dan reeds technische bijstand aangeboden wordt.

 

Ik heb pech, wat nu?

----------------------------

Je belt het centrale nummer 03/253.61.82 (dit nummer is 24u op 24 en 7/7 bereikbaar). Na je oproep zal een pechverhelper langskomen om je te helpen. Zorg er intussen voor dat je je op de openbare weg bevindt of je ernaartoe begeeft, zodat de pechverhelper ter plaatse kan komen.

Download op de pagina van Cycling Vlaanderen via onderstaande link de algemene voorwaarden fietsbijstand.

 

https://cycling.vlaanderen/recreatie/lidmaatschap/fietsbijstand

 

2.2.  Vergunningsaanvragen

De vergunningsaanvragen en -verlengingen gebeuren via de clubsecretaris: aansluitings- en vergunningsaanvraag kan enkel via de club. Iedere vergunninghouder ontvangt een meerjaarlijkse vergunning. Deze dient jaarlijks gevalideerd te worden door de clubcontactpersoon (secretaris). De validering gebeurt door middel van betaling, pas vanaf dat ogenblik wordt de vergunning geactiveerd en inscanbaar. Om te vermijden dat een vergunning onderbroken wordt dient het lidmaatschap vernieuwd te worden vóór 6 december 2022.

 

2.3. Het inschrijvingsgeld wordt vastgelegd op:

 

•         Bestaand lid: 75 € (Cycling Vlaanderen vergunning t.b.v. 28 € inbegrepen)

•         Familielidmaatschap 2e gezinslid 50 € (Cycling Vlaanderen familievergunning, die voor het ganse gezin 33 € bedraagt, mee verrekend)

•         Familielidmaatschap vanaf derde gezinslid: 45 € (Cycling Vlaanderen familievergunning t.b.v. 33 € inbegrepen)

 

Dit bedrag kan verminderd worden met de door het individueel clublid verworven kredietpunten.

 

2.4. Nieuwe leden betalen boven het inschrijvingsgeld een waarborg van 150 euro voor de kledij. Deze waarborg is terugbetaalbaar in 3 opeenvolgende jaren na de inschrijving, in schijven van 50 euro. Voorwaarde voor een eerste terugbetaling is het behalen van 15 fietspunten op de datum van de slotrit 2022.

 

2.5. Voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar wordt het inschrijvingsgeld bepaald op 28 euro (bedrag van de vergunning)

 

2.6. De grenswaarde van de fietspunten voor nieuwe leden die zich inschrijven na de startdatum van het zomerfietsseizoen worden pro rata berekend vanaf de datum van aansluiting tot op de datum van de slotrit 2022.

Nieuwe leden die zich aansluiten na 30 juni 2022 betalen geen lidgeld in 2023. Voorwaarde voor een eerste terugbetaling van de waarborg is het behalen van 15 fietspunten op de datum van de slotrit 2022.

 

2.7. De aansluiting is pas effectief na betaling van het verschuldigde lidgeld op de rekening BE27 0682 0635 2773 van WTC De Zwervers vzw met vermelding van “aansluiting 2022 + uw naam” en nadat voldaan is aan de voorwaarden geformuleerd in punt 2.1.

 

3. Fietsaanbod

--------------------

3.1. Het wielerseizoen 2022 start op zondag 6 maart 2022 en eindigt met de slotrit op zondag 16 oktober 2022

 

3.2. WTC De Zwervers vzw biedt de mogelijkheid om op zondag in 4 geledingen te fietsen, waarbij elk lid op elk moment zelf mag kiezen bij welke geleding hij/zij meefietst.

 

We fietsen onder het motto “samen uit, samen thuis”

 

Hoe fietsen de 4 geledingen op zondag:

 

Recreatieven

------------------

Afstand varieert van 30 tot 45 km. 

Gemiddelde snelheid ligt tussen 18 km/u en 20 km/u. 

Start om 9u aan het clublokaal

 

Toeristen

-------------

Afstand varieert van 40 tot 60 km. 

Parcours afwisselend vlak en lichtgolvend.

Gemiddelde snelheid ligt tussen 20 km/u en 22 km/u. 

Start om 8.30u aan het lokaal

Wielertoeristen

---------------------

Afstand varieert van 60 tot 80 km. 

Parcours afwisselend vlak en heuvelachtig. 

Gemiddelde snelheid maximum 26 km/u 

Start om 8.05u aan het lokaal

 

Sportieven

---------------

Afstand varieert van 75 tot 90 km. 

Parcours afwisselend vlak en heuvelachtig. 

Gemiddelde snelheid ligt tussen 27km/u en 29 km/u. 

Start om 8.00u aan het lokaal

 

3.3. WTC De Zwervers vzw biedt de mogelijkheid om op zaterdag deel te nemen aan diverse fietsevenementen: Classics en Cyclo’s. Hiertoe wordt een kalender aangeboden die via de clubwebsite wordt gepubliceerd. Deelname dient gewettigd te worden door het mailen van het officiële startbewijs van de organisatie naar de clubsecretaris cvansteendam@skynet.be Bij Cycling Vlaanderen organisaties volstaat het om uw cyclingvlaanderenvergunning door de organisatie te laten inscannen.

 

3.4. De Raad van Bestuur zorgt in samenwerking met de coördinatoren voor het opmaken van de clubkampioenschapkalenders en maakt deze tijdig bekend via de website : www.wtc-de-zwervers.com .

 

Elk lid kan een voorstel van zondagsrit(ten) via de coördinatoren indienen om op de clubkalenders te plaatsen.

 

4. Weg- en gedragscode

---------------------------------

Gedurende het wegseizoen, vanaf 6 maart 2022, is elk lid verplicht tijdens de kalenderritten te fietsen in de officiële clubkledij omwille van de herkenbaarheid en uitstraling van de club. Deze behelst de volledige zichtbare uitrusting. Bij elke inbreuk beslist de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid, de aanwezigheid al dan niet te valideren.

 

Bij nat wegdek is het dragen van een beschermend regenjasje als zichtbare kledij toegestaan.

 

Het dragen van een fietshelm is verplicht.

 

Op zondag wordt er steeds in groep gefietst met aandacht voor de wegcode. De coördinatoren en wegkapiteins zullen instaan voor het goed verloop van de ritten, en bepalen zo eveneens de afstand en de snelheid van de rit conform artikel 3.2 van hierboven. De snelheid zal steeds aangepast gehouden worden aan de moeilijkheidsgraad van het parcours en de weersomstandigheden zodat iedereen kan volgen. Op “moeilijkere” stroken kan elkeen zijn eigen tempo rijden maar op het einde van die stroken wordt er gewacht tot een volledige hergroepering.

 

Elk lid verklaart zich bewust in te zetten voor de veiligheid van de andere clubleden en zich te houden aan de wegcode zoals voorzien bij alle verkeersreglementen die gelden op de openbare weg en deze die gelden voor het verkeer van fietsers en wielertoeristen in clubverband. Zie art. 43bis van de wegcode.

 

Alle moedwillige inbreuken op de wegcode, en het deelnemen onder invloed van drank of andere stimulerende middelen, kunnen het lid persoonlijk aansprakelijk stellen bij eventuele ongevallen.

 

Het verkeersreglement stelt dat een groep wielertoeristen van minimum 15 en maximum 50 op de openbare rijweg, buiten het fietspad, mag rijden. De fietsers mogen maximum de helft van de rijweg benutten en moeten 2 aan 2 rijden in een aaneengesloten groep. Een “finale” is dus meestal tegen het verkeersreglement en wordt afgeraden.

 

De baankapiteins en coördinatoren dragen een belangrijke verantwoordelijkheid, ze laten voldoende ruimte aan het kruisend wegverkeer, zodat gans het peloton veilig kan volgen, afdraaien of oversteken. Bij het bochtenwerk nemen zij aan een matige snelheid de bochten. Aangepaste snelheden door dorpskernen, over smalle wegen en bij slechte weersomstandigheden zijn minstens even belangrijk. Baankapiteins dragen de driekleurige armband met opschrift “wegkapitein” en beschikken over een signaalfluit. 

 

Bij oponthoud en stilstand is elk lid verplicht de rijweg vrij te maken.

 

Bekijk op de pagina van Cycling Vlaanderen via onderstaande link de wegcode voor fietsers.

 

https://cycling.vlaanderen/recreatie/wegcode-fietsers

 

Elk lid wordt eraan gehouden het intern reglement te lezen en na te leven:

  

5. Validatie van de ritten en puntentoekenning voor de clubklassementen

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vóór de start van iedere clubkampioenschapsrit op zondag bevestigt elke deelnemer zijn aanwezigheid op de per geleding voorziene ledenlijst. Bij geen aantekening is iedere deelnemer zelf verantwoordelijk voor eventuele niet-opname in het clubklassement. 

 

De ritten moeten minimum voor de helft uitgereden worden, behalve in geval van overmacht (pech, ongeval,…).

 

Alleen de zondagritten komen in aanmerking voor het clubkampioenschapsklassement. Per geleding worden clubkampioenen en 2e en 3e plaatsen gelauwerd op de jaarlijkse leden- en kampioenenhuldiging. Elk clublid wordt gerangschikt bij deze geleding waar hij/zij het meest aantal keren heeft meegefietst. Hij/zij wordt in zijn/haar geleding clubkampioen wanneer hij/zij het meest aantal gevalideerde deelnames achter zijn/haar naam heeft staan, ex aequo’s zijn mogelijk.

 

Elk lid beschikt over 2 clubkampioenschapsjokers t.e.m. de slotrit 2022, deze worden automatisch  toegekend. 

 

Van de zaterdagritten worden aparte clubklassementen bijgehouden: klassiekers/classics, cyclo’s, wintercyclotochten en VTT’s. De rangschikking gebeurt volgens het aantal gevalideerde deelnames. Voor het bekomen van  de zaterdag-fietspunten is het nodig dat een authentiek deelnemingsbewijs overgemaakt wordt aan de clubsecretaris cvansteendam@skynet.be .

 

6. Ledenwaarderingssysteem

----------------------------------------

De club voorziet in een ledenwaarderingssysteem bestaande uit doekaart- en fietspunten, samen vormen ze de kredietpunten.

 

De doekaartpunten worden toegekend op basis van een arbitrair samengestelde lijst (momenteel door de coronamaatregelen niet van toepassing tot wijziging). Het staat de Raad van Bestuur vrij om bonuspunten toe te kennen.

 

De fietspunten worden toegekend voor elke gevalideerde fietstocht. Er wordt één fietspunt toegekend per rit.

 

De verdiende kredietpunten (waarde één euro per punt) kunnen, naar eigen keuze van het clublid, volledig of gedeeltelijk gebruikt worden bij elke gelegenheid waarbij dit clublid dient te betalen aan de club. Bvb. Betalingen: lidgeld, weekenduitstap, midweek, slotrit, kledij, leden- en kampioenhuldiging, sociale activiteiten, enz..

De kredietpunten kunnen opgespaard worden en zijn overdraagbaar naar de volgende jaren, maar blijven strikt persoonlijk.

 

7. Onze 10 clubwaarden dragen we hoog in het vaandel:

----------------------------------------------------------------------------

1. respect voor alle weggebruikers

2. respect voor het wielertoerisme

3. respect voor mijn wielerclub WTC De Zwervers

4. respect voor mijn clubgenoten

5. respect voor mijn lichaam

6. respect voor de clubkledij

7. respect voor het clubmateriaal

8. respect voor de baankapiteins

9. respect voor de coördinatoren

10. respect voor het clubbestuur

 

8. Geschillen, voorstellen, klachten en opmerkingen

----------------------------------------------------------------------

Worden steeds schriftelijk ingediend bij de secretaris of de voorzitter van de club, waarna deze door de Raad van Bestuur zullen behandeld worden. Deze neemt, eventueel na stemming bij gewone meerderheid, de passende besluiten.

 

9. Implementatie van het clubreglement

-------------------------------------------------------

Alle leden worden geacht de geldende clubreglementen, de richtlijnen van het bestuur, de wegkapiteins en de coördinatoren te volgen. Bij overtreding of het negeren hiervan en in elk geval wanneer een lid door zijn bewoordingen, zijn daden, zijn geschriften en/of zijn gedrag schade berokkent aan de goede naam of de goede werking van de club, het bestuur, de coördinatoren en de wegkapiteins zal de Raad van Bestuur in onderling overleg en na de betrokkene te hebben gehoord, één van de volgende sancties kunnen opleggen: waarschuwing, berisping, blaam of opstarten van de procedure tot uitsluiting uit de vereniging. De uitsluiting van een lid kan op verzoek van de Raad van Bestuur door de Algemene Vergadering en met meerderheid van twee derden van de aanwezige stemmen worden uitgesproken. Uittredende of uitgesloten leden hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave van of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

 

10. Dit clubreglement ligt steeds ter inzage bij de secretaris en is terug te vinden op de website van de club www.wtc-de-zwervers.com.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bij het begin van het fietsseizoen 2022 op 06/03/2022 wordt elk clublid geacht kennis te hebben genomen van het clubreglement.

 

11. Het Bestuur van WTC De Zwervers vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oosterzele, 6 maart 2022.

 

Voor de Raad van Bestuur WTC De Zwervers vzw,

 

Beheerder-Secretaris                                                                     Beheerder-Voorzitter

 

Carine Van Steendam                                                                   Freddy De Backer

 

Webmaster: Braekman Patrick

Laatste update: 17/11/2022 - 14u50

*****

Winterseizoen Klassementen